I og med at det ikke ble flertall for for noen av forslagene om sted for Formannsmøtet 2017, har styret behandlet saken.

 

Styrevedtak 12.04.17: 

Styret har enstemmig vedtatt at formanssmøte 2017 blir avholdt i Bergen lørdag 4. november 2017

 

Ellers ønsker vi alle en riktig god påske!

 

På vegne av styret

Marianne Walente

Lørdag, 22 Juli 2017
00:36:56