Legger ut denne som en påminnelse om SBU konkurransen og SBU landskampen, samme regler gjelder i år, dette skrev SBU sekretæren i fjor (redigert dato/ år + andre nye opplysninger).
 
Det vises til referat fra SBUs årsmøte 29. januar 2016.
I 2017 skal det mellom de skandinaviske land konkurreres om følgende:
 
SBU-flyvning 2017:
- Alle lands grupper/seksjoner/distrikt som skal delta anmelder et slipp på minimum 400 kilometer (avvik på 10% godkjennes). Dette slipp skal anmeldes fra grupper/seksjoner/distrikt  til medlemslandenes sekretariat.
- Alle disse slipp innberettes deretter til SBU-sekretær innen 15. april 2017, i et samlet dokument fra hvert enkelt medlemsland.
- Når kappflyvningen skal avholdes kan det enkelte medlem nominere fire - 4 - duer før duene avsendes. Disse duene merkes med "S" eller markeres som sportsduer. Av disse fire, er det vedkommende medlems to - 2 - første duer som er tellende. Den enkelte due får poeng etter den såkalte "danskeformelen". Kravet til antall deltakende medlemmer i den enkelte gruppe/seksjon/distrikt, er som tidligere i SBU-sammenheng, minimum 6 slag.
- Etter at alle foreninger/seksjoner/grupper/distrikt i vedkommende land har avholdt SBU-flyvningene, sendes en samlet resultatliste for hele det gjeldende landet som EXCEL-dokument til SBU-sekretær.
 SBUs ungduelandskamp 2017:
- SBU ungduelandskamp avholdes i 2017 i forbindelse med DaPiRace i Aabenraa, og det henvises til dette arrangements webside: www.dapirace.com
- Hvert land tar ut et landslag med 30 duer.
- Hvert medlemsland sender oversikt over sitt landslag med navn på oppdretter og vedkommendes dues ringnummer til SBU-sekretær innen 1. mai 2017.
- Duene leveres til Aabenraa via Paul McBurnie etter avtale med han. Deltagere må selv betale transportkostnader for due(r) til Aabenraa.
- De duer som deltar på SBU-konkurransen skal medfølge stamtavle som tydelig er merket med at den er med i SBU-konkurransen.
- Det skal betales kroner 50,- (Danske kroner) per due som deltar i SBU-ungduelandskamp 2017. Disse penger skal betales inn fra medlemmet til de ulike lands kasserer, og hele beløpet på 1500,- innbetales til SBU-kasserer innen 1. mai 2017. Disse pengene går utelukkende til å øke premiering av SBU-duene (jevnfør referat).
- Resultatservice for SBU-landskampen utføres av www.dapirace.com, men SBU-sekretær utferdiger også egen resultatliset for publisering i de ulike lands tidsskrift.
 
Følgende representerer Norges Brevdueforbund i SBU landskampen 2017:
 
Navn Duer Tilhørighet
Silviu Maldarascu 2 Vinner kl 10, gruppe 9
Team Ray & Veland 2 Nr 2 kl 10 & gruppe 6
Sigurd Torgilstveit 1 Nr 3 kl 10, gruppe 6
Ragnar Lyssand 2 Nr 4 kl 10 & gruppe 5
Khuram Shazhad 1 Gruppe 1
T & L Corneliussen 1 Gruppe 1
Jan Evensen 1 Gruppe 3
Dagfinn Iversen 1 Gruppe 3
Ramo Blaka 1 Gruppe 4
Krzysztof Dalinkiewicz 1 Gruppe 4
Ole & Arne Gjerde 1 Gruppe 5
Hans Lyssand 1 Gruppe 5
Team Bø & Blom 1 Gruppe 6
Anni Engelsjord 1 Gruppe 7
Bjørn Myhra 1 Gruppe 7
Mariusz Piszczails 1 Gruppe 8
Trygve Tjessem 1 Gruppe 8
Knut Austreim Gruppe 9
Leif Ståle Vidhovde 1 Gruppe 9
Winston van der Pool 1 Gruppe 12
Arthur Chojecki 1 Gruppe 12
Team Rabalder 1 Gruppe 13
Arild Berg 1 Gruppe 13
Martin Sævareid 1 Gruppe 14
Einar & Knut Inge Krogsæther Gruppe 14
Gazmend Kadrijaj 1 Gruppe 18
Rolf E Sunde Gruppe 18
 
Fredag, 22 Juni 2018
11:23:00