Det har kommet flere henvendelser til styret angående utstillinger i forbindelse med portforbudet. 

NBF har ikke vært i kontakt med Mattilsynet, og Mattilsynet har heller ikke tatt kontakt med NBF.

På Mattilsynets sider står det: 

§ 6. Forbud mot dyreansamlinger

I risikoområder er det forbudt å avholde markeder, utstillinger, konkurranser, eller på annen måte arrangere ansamlinger av fjørfe eller andre fugler holdt i fangenskap. Fjørfe og andre fugler i fangenskap som holdes i risikoområder kan ikke delta på slike arrangementer holdt utenfor risikoområdene.

NBF er gjort kjent med at Norges Rasedueforbund har fått avslag på søknad om dispensasjon fra denne paragrafen.

NBF har også fått høre (av andre som har vært i kontakt med Mattilsynet av annen interesse)  om at portforbudet mest sannsynlig vil vare 4 - 8 uker. 

Gruppe 1, arrangør av landsutstilingen, har informert NBF om at de avventer situasjonen inntil videre.

NBF kommer ikke til å sende noen dispensasjonssøknad, da Mattilsynet er delt opp i forskjellige distrikter/ regioner. Dersom en gruppe, i et risikoområde, ønsker å avholde utstilling og det fortsatt er portforbud, må denne gruppe selv sende dispensasjonssøknad til Mattilsynet i sitt distrikt.

Fredag, 20 April 2018
12:16:13