Det er i dag (25.11.16) påvist fugleinfluensa også på Åland i Finland. Fra før er denne fuglesykdommen påvist i Russland, Danmark og Sverige. Risikoen for smitte til Norge er lav.

Veterinærinstituttet (VI) vurderer risikosituasjonen i Norge kontinuerlig. Etter at sykdommen ble påvist også i Finland vurderer VI at risikoen for smitte til fugler i Norge må høynes fra svært lav til lav.

Ny informasjon om fulgeinfluensa A1

"Portforbudforsriften" for fjørfe inkludert "hobbyfjørfe"

Disse områdene er nå vurdert til lav risiko for smitte:

Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

Smitter ikke til mennesker

Det er ikke registrert smitte til mennesker, men tiltakene blir innført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.

Sakset fra www.mattilsynet.no

Fredag, 20 April 2018
12:22:52