Hei alle sammen!

På grunn av corona viruset som herjer i verden har vi besluttet at vi ikke vil delta i EM i Mira i år det er for stor usikkerhet om vi vil få duene ned i tide.

Ber samtidig alle følge de retningslinjer som er satt slik at er klare når vi er tilbake til normalen.

Ønsker dere alle en god avlsesong!

 

Med vennlig hilsen

Geir Rune Eriksen

Sekretær

Norges Brevdueforbund ber alle grupper, foreninger og medlemmer om å respektere

de retningslinjene som nasjonale og lokale myndigheter gir i forbindelse med den situasjonen vi er i nå.

Oppdatert informasjon og retningslinjer finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet; www.fhi.no

 

For styret i Norges Brevdueforbund

Geir Erling Birkeland

President

 

Da har vi følgende deltagere til Mira 2020 mer informasjon om innlevering kommer:

 

Tom A skofterød 2

Arthur Chojecki 2

Gunleiv Hadland 2

Rune Berg 1

Robert Kukla 1

Rolf E Sunde 1

Mandag, 6 April 2020
21:09:58