Hei!

Det er påvist høypatogen aviær influensa (HPAI) i flere land i Europa den senere tid, nå også i Danmark og Sverige. Mattilsynet følger situasjonen tett og vi har jevnlig kontakt med Veterinærinstituttet. Smittesituasjonen kan endre seg raskt og vi gjør derfor fortløpende vurderinger av situasjonen.

Basert på tidligere års erfaringer er det lite sannsynlig at Norge blir berørt av hovedtrekket av fugler på høsten, langs den sydvestlige trekkruten fra østlige hekkeområder. Mattilsynet er ikke kjent med at det foreligger kunnskap om endrede trekkruter som vil endre risikoen for introduksjon av HPAI til Norge høsten 2020. Mens både Sverige, Finland og Danmark har påvist HPAI i fjørfe og viltlevende fugler tidligere, har HPAI aldri blitt påvist i Norge.

Nytt klokkeslett på oppstart formannsmøtet 31 oktober.

Nytt starttidspunkt kl 10.00.

Fortsatt mangler vi en del mailadresser fra noen grupper, disse sendes snarest til: 

Geir Erling Birkeland This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eventuelt til sekretær This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Med vennlig hilsen

Geir Rune Eriksen

Formannsmøte 31.10.2020 blir på Teams i 2020, kl 09:00.

Formenn eller de som skal delta fra gruppene sender sin e-mailadresse til

President Geir Erling Birkeland This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mvh

Sekretær

Geir Rune Eriksen

Hei

Tiden for formannsmøte på Sola 31 oktober 2020, nærmer seg med stormskritt.

I den forbindelse minner styret om at alle saker som gruppene ønsker å ta opp må være innsendt til sekretær innen 9 oktober på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Program vil komme etterhvert, og vi vil prøve å få til litt sosialt i etterkant av møtet.

For NBF

Geir Rune Eriksen

Hei! 

På grunn av situasjonen med covid 19 før vi sendte duer til Mira, sliter vi med ufullstendige lister over hvem som sendte duer til Mira.

Derfor ber vi alle som sendte duer til Mira om å sende en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eventuelt en sms på tlf 99746037.

For NBF

 

Geir Rune Eriksen

Lørdag, 28 November 2020
05:04:07