Portforbudet

Det er ikke gitt at portforbudet oppheves denne dagen, det er denne datoen som er satt av for vurdering om det skal oppheves. 

Kappflyging skal dermed ikke foregå før etter at vi vet om det er opphevet eller ikke. Det vil si, tidligst 2.juni, dersom portforbudet oppheves!

Slipplaner

I forhold til slipplaner så må alle grupper sende inn slipplaner på nytt med nye datoer for slippene.

NB! Stasjoner og kryssinger skal ikke endres, kun dato for slippet! 

Til Norges Brevdueforbund

v/Ragnar Lyssand, leder/president

Vi refererer til deres brev datert 26.04.2017 og takker for henvendelsen.

Vi har vurdert om brevduer kan unntas fra bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe. Vi har forståelse for problemene «portforbudet» skaper for aktivitetene til Brevdueforbundet. Vi vil samtidig minne om at bestemmelsene er midlertidig og har til hensikt å beskytte tamme fugler fra å bli smittet med fugleinfluensa fra ville fugler.

Vitenskapelige rapporter konkluderer med at duer har svært lav mottagelighet for fugleinfluensa, men at det ikke kan utelukkes at de kan smittes. Det er funnet et fåtall døde duer i Europa der man har påvist fugleinfluensavirus H5N8. Denne typen fugleinfluensavirus er av samme type som det viruset som påvises under det pågående utbruddet i Europa. I tillegg kan det ikke utelukkes at duer kan overføre virus uten selv å bli syke, såkalt mekanisk overføring av virus.

Sverige lettet på bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe den 30. mars i år og tillot konkurranser med brevduer etter denne dato. Danmark gjorde det samme den 12. april i år. For kort tid siden har det vært et nytt tilfelle av fugleinfluensa hos en villfugl og et utbrudd av fugleinfluensa i en større verpehønsbesetning i Sverige.

Her i Norge følger myndighetene situasjonen nøye fra dag til dag. Vi foretar en helhetsvurdering av smittevern mot de ulempene disse tiltakene vil medføre i forhold til risiko for smitte. Det er mange faktorer som må tas med i denne vurderingen. Vitenskapelige anbefalinger fra Veterinærinstituttet danner bakgrunnen for denne vurderingen.

Per dags dato vurderer vi bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe vil oppheves 1. juni om det ikke oppdages tilfeller av fugleinfluensa her i landet. Se også informasjon på våre nettsider om dette:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/fugleinfluensa_portforbud_for_fjorfe_frem_til_1_juni_2017.24935

Når det gjelder brevduer kan vi på vitenskapelig grunnlag ikke utelukke at de kan smittes eller overføre smitte av fugleinfluensa. På denne bakgrunn kan vi ikke unnta denne arten fra bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe og konkurranser med brevduer kan derfor ikke tillates. Vi vil minne om at treningsflyvning er tillatt i henhold til disse bestemmelsene.

Vi vil igjen uttrykke vår forståelse for at dette skaper problemer for deres medlemmer. Allikevel håper vi at dere vil rette dere etter de gjeldende bestemmelsene, slik at tamme fugler beskyttes mot smitte med fugleinfluensa.

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Andersen

Veterinær/seniorrådgiver

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse

 

 SBUs ungduelandskamp 2017: 
 
- SBU ungduelandskamp avholdes i 2017 i forbindelse med DaPiRace i Aabenraa, og det henvises til dette arrangements webside: www.dapirace.com
 
- Hvert land tar ut et landslag med 30 duer.
 
- Hvert medlemsland sender oversikt over sitt landslag med navn på oppdretter og vedkommendes dues ringnummer til SBU-sekretær innen 1. mai 2017.
 
- Duene leveres til Aabenraa via Paul McBurnie etter avtale med han. Deltagere må selv betale transportkostnader for due(r) til Aabenraa.
 
- De duer som deltar på SBU-konkurransen skal medfølge stamtavle som tydelig er merket med at den er med i SBU-konkurransen.
 
- Det skal betales kroner 50,- (Danske kroner) per due som deltar i SBU-ungduelandskamp 2017. Disse penger skal betales inn fra medlemmet til de ulike lands kasserer, og hele beløpet på 1500,- innbetales til SBU-kasserer innen 1. mai 2017. Disse pengene går utelukkende til å øke premiering av SBU-duene (jevnfør referat).
 
- Resultatservice for SBU-landskampen utføres av www.dapirace.com, men SBU-sekretær utferdiger også egen resultatliste for publisering i de ulike lands tidsskrift.
 
 
 
Se post under for når og hvor duene skal leveres.
 
Alle deltagere må sende ringnummer på dua som deltar i SBU til meg på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
 
Følgende representerer Norges Brevdueforbund i SBU landskampen 2017:
 
Navn Duer Tilhørighet
Silviu Maldarascu 2 Vinner kl 10, gruppe 9
Team Ray & Veland 2 Nr 2 kl 10 & gruppe 6
Sigurd Torgilstveit 1 Nr 3 kl 10, gruppe 6
Ragnar Lyssand 2 Nr 4 kl 10 & gruppe 5
Khuram Shazhad 1 Gruppe 1
T & L Corneliussen 1 Gruppe 1
Jan Evensen 1 Gruppe 3
Dagfinn Iversen 1 Gruppe 3
Ramo Blaka 1 Gruppe 4
Krzysztof Dalinkiewicz 1 Gruppe 4
Ole & Arne Gjerde 1 Gruppe 5
Hans Lyssand 1 Gruppe 5
Team Bø & Blom 1 Gruppe 6
Anni Engelsjord 1 Gruppe 7
Bjørn Myhra 1 Gruppe 7
Mariusz Piszczails 1 Gruppe 8
Trygve Tjessem 1 Gruppe 8
Knut Austreim Gruppe 9
Leif Ståle Vidhovde 1 Gruppe 9
Winston van der Pool 1 Gruppe 12
Arthur Chojecki 1 Gruppe 12
Team Rabalder 1 Gruppe 13
Arild Berg 1 Gruppe 13
Martin Sævareid 1 Gruppe 14
Einar & Knut Inge Krogsæther Gruppe 14
Gazmend Kadrijaj 1 Gruppe 18
Rolf E Sunde Gruppe 18
 

I og med at det ikke ble flertall for for noen av forslagene om sted for Formannsmøtet 2017, har styret behandlet saken.

 

Styrevedtak 12.04.17: 

Styret har enstemmig vedtatt at formanssmøte 2017 blir avholdt i Bergen lørdag 4. november 2017

 

Ellers ønsker vi alle en riktig god påske!

 

På vegne av styret

Marianne Walente

Mandag, 29 Mai 2017
11:21:33