Måned

Frist

Hva

Hvem

Januar

 

 17.-19. januar 2020

NBF’s representantskapsmøte med premieutdeling

NBF - styret/ arrangør

17.-19. januar 2020

NBF's Landsutstilling

Arrangør/ NBF’s Dommerklubb

17.-19. januar 2020

NBF's Årsfest

NBF - styret/ arrangør

Februar

1. februar

Oversikt over:

  • koordinater på nye medlemmer
  • medlemmer som ikker er aktive
  • rekrutter
  • juniorer
  • nye slippstasjoner
  • endringer av oppslipp

sendes til utregningsansvarlig og sekretær i NBF

Gruppene

15. februar

Innsendelse av kappflygningsplaner med anmeldelser og gjennomsnittsavstander til utregningsansvarlig og sekretær i NBF

Gruppene

Mars

1. mars

Utsendelse av gruppenes kappflygninger og anmeldelser

NBF - styret

1. mars

Frist for korrigering av ringlister.

Riktig styresammensetning + oversikt over kontroll-, innsetnings og utregningskomite i foreninger og grupper (med mailadresse) sendes til materialforvalter og sekretær i NBF

Foreninger  og grupper

April

 

Innlevering av duer til FCI - VM

(Egne frister for påmelding og forsendelse)

VM - deltagere gjeldene år

 

Mai

Etter hver innsetning

Legge inn innsetningsfil m/ kryssede duer i «Resultatservice»

Gruppene

Etter hvert avtrekk

Legge inn resultatfiler i

«Resultatservice»

Gruppene

Juni

1.juni

Ringbestilling

Foreninger og grupper

Etter hver innsetning

Legge inn innsetningsfiler m/ kryssede duer i «Resultatservice»

Gruppene

Etter hvert avtrekk

Legge inn resultatfiler i

«Resultatservice»

Gruppene

Juli

1.juli

Ringbestilling

NBF - styret

Etter hver innsetning

Legge inn innsetningsfiler m/ kryssede duer i «Resultatservice»

Gruppene

Etter hvert avtrekk

Legge inn resultatfiler i

«Resultatservice»

Gruppene

August

15.august

Alle klasser i NBF, utenom kl. 10 & kl. 17 skal være ferdig kontrollert i NBFs resultatsystem, «Resultatservice,» NBFs sekretær varsles om at resultatene er godkjent av den enkelte gruppe.

Gruppene

Etter hver innsetning

Legge inn innsetningsfiler m/ kryssede duer i «Resultatservice»

Gruppene

Etter hvert avtrekk

Legge inn resultatfiler i

«Resultatservice»

Gruppene

September

Etter hver innsetning

Legge inn innsetningsfiler m/ kryssede duer i «Resultatservice»

Gruppene

Etter hvert avtrekk

Legge inn resultatfiler i

«Resultatservice»

Gruppene

9.oktober

Frist for innsending av saker til formannsmøtet

Gruppene

Oktober

ca. 20. oktober

Innkalling til NBFs formannsmøte

NBF - styret

ca. 15. oktober

Foreløpig driftregnskap og kommende års budsjettforslag

NBF - styret

15. oktober

Bestilling av ringer til medlemmer i foreninger og grupper

NBF - styret

24 oktober

kl. 10 & 17 skal være ferdig kontrollert i NBFs resultatsystem, «Resultatservice,» NBFs sekretær varsles om at resultatene er godkjent av den enkelte gruppe.

Gruppene

Etter hver innsetning

Legge inn innsetningsfiler m/ kryssede duer i «Resultatservice»

Gruppene

Etter hvert avtrekk

Legge inn resultatfiler i

«Resultatservice»

Gruppene

November

30. oktober 

Formannsmøte

Sted: Sola Airport Hotel

Styret/arrangør

 

1. november

Innsendelse av ringfordeling og medlemsliste med medlemskategori til materialforvalter

Foreninger  og grupper

10. november

Forespørsel om deltagelse i FCI VM

 Styret

ca 25.novemer

Referat Formannsmøte

Styret

1.desember

Bestille NBF - premier

NBF - styret

Desember

9. desember

Saker til representanskapsmøtet

sendes til NBFs sekretær

Gruppene

Vanligvis

desember/januar

Svarfrist om deltagelse FCI VM/ EM, info sendes ut så fort styret har det i hende fra arrangør.

Medlemmer

Senest 1 måned før

representantskapsmøtet

(ca. 25. desember)

Innkalling til representantskapsmøtet

NBF - styret

Senest 1 måned før

representantskapsmøtet

(ca. 25. desember)

Årsregnskap med budsjettforslag

NBF - styret

Senest 28.desember

Postoppkrav med kontigent og ringer sendes til kasserer i gruppene

NBF - styret

Sist redigert 18.02.2021

Søndag, 1 August 2021
22:45:18