Alle grupper som planlegger å gjennomføre brevdueutstilling i desember eller januar bes om å melde behov for dommere innen 1. desember. Behov for dommere meldes til:

Jan Inge Våge på e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

På vegne av NBFs Dommerklubb,

Lars Corneliussen