Referat fra NBF`s dommerklubb seminar og årsmøte i Oslo 9/11 2014

Dommerklubben i NBF avholdt dommerseminar og årsmøte i gruppe 1`s klubblokaler i Oslo søndag 9. november.

Årsmøte NBF dommerklubb:

Tilstede: Jan Inge Våge, Gunnar Hatlelid, Lars Corneliussen, Kjell Ellefsen og Tom Corneliussen. Forfall: Ragnar Jørgensen og Helge A. Fjelltun. NBF-styrets representant på årsmøtet var Lars Corneliussen.

1. Årsrapport

Årsrapport ble gjennomgått, og ble godkjent med noen rettelser og tilføyelser.

2. Dødsfall:

Hugo Rasmussen, brevduedommer fra OBK døde desember 2013. Dommerklubben hadde fått tilsendt takkekort fra Hugos familie. En takk for tale, tilstedeværelse og blomster ved båren.

3. Aktivitet i Dommerklubben

- Både Kjell Ellefsen og Helge A. Fjelltun hadde varslet før årsmøte at de ville gi seg som aktive dommere i NBF dommerklubb. Dommerklubben står da tilbake med fem aktive dommere.

- Søkelyset ble da konsentrert om rekruttering til dommerklubben i NBF. Det ble besluttet at tiltak skulle gjøres for å lære opp kandidater til dommergjerningen. Ansvarlige for dette ble da medlemmer av det sportslige utvalg, Jan Inge Våge (vest), og Tom Corneliussen (øst). Dommerklubben vil arrangere dommerkurs medio mars 2015, med mulighet for å avlegge dommereksamen. Forslag om kurssteder var Haugesund i vest og Oslo eller Fredrikstad (øst). Gruppene varsles om at dommerklubben har planer om kurs for dommeraspiranter. En vil også publisere dette på WEB-siden til NBF. Ansvarlig for dette er sekretær Tom Corneliussen.

- Sekretær i NBF, og dommer Lars Corneliussen opplyste at FCI inviterte NBFs brevduedommere til kurs i Belgia, for å kvalifisere seg som dommere til FCIs olympiadeutstilling. NBF dommerklubb så for tiden ingen mulighet for å delta på dette kurs per dags dato.

4. Økonomi

- Regnskapsansvarlig Helge A. Fjelltun ferdigstiller årets regnskap pr.31/12 2014.

- Dommergebyr på utstillinger i 2015: Kr.1000,- pr dommer + kr.15,- per due på gruppe- og landsutstillinger. På klubbutstillinger dekkes reiseutgifter til dommer + kr.15,- per due.

5. Planlegging av kommende utstillingsesong

Foreløpig planlagte gruppeutstillinger i 2015:

- Haugesund (gruppe 9): 17. januar. Dommer: Gunnar Hatlelid

- Os/ Bergen (gruppe 5 og 6): 3. eller 4. januar, to dommere: Jan Inge Våge og Tom Corneliussen.

- Oslo (gruppe 1, 4 og 11). Dato og dommere ennå ikke bestemt.

- På landsutstillingen 2015 på Stord 30. januar til 1. februar er følgende dommere uttatt: Jan Inge Våge, Ragnar Jørgensen og Tom Corneliussen. Det kan bli behov på Stord for at flere dommere må dømme på grunn av dueantall, og at en har henstilt til arrangør om bedømmelse på fredag, da flere av dommerne er engasjert på representantskapsmøte på lørdag. En må selvfølgelig ta hensyn til det sosiale aspekt på fredag i forbindelse med den annonserte skalldyraften.

6. Valg

Formann: Jan Inge Våge (2 år) Sekretær, Tom Corneliussen (1 år) Kasserer Gunnar Hatlelid (2 år) Dommer i SBU: Jan Inge Våge. Sportslige utvalg: Jan Inge Våge og Tom Corneliussen.

Dommerseminar

Dommerseminar ble gjennomført med fire dommere: Våge, Hatlelid, L. Corneliussen og T. Corneliussen. Bedømmelse av duer ble gjennomført med god konsentrasjon. En gikk gjennom bedømmelse, for å sammenligne de forskjellige dommeres karaktersetting. Det var godt samsvar mellom de fire dommeres syn på de ulike punktene på dommerkortene. Dette lover godt for en god bedømmelse på kommende utstillinger.

Både årsmøtet og dommerseminar ble avholdt på en dag. Kaffe, kaker og mineralvann ble servert. Pizza ble servert som avslutning på dagen etter et vellykket arrangement.

Dommerklubben ser fram mot flere gode utstillinger i 2015. NBF dommerklubb, Tom Corneliussen, sekretær.