Årsrapport N.B.F. dommerklubb 2013-2014.

Årsmøte avholdt Nøsteboden, Bergen 26/10-2013.

Tilstede 4 dommere: Jan Inge Våge, Gunnar Hatlelid, Lars Corneliussen og Tom Corneliussen.

Forfall fra H. A. Fjelltun, K. G. Ellefsen, R. Jørgensen og H. A. Rasmussen.

Hugo Rasmussen, Oslo Brevdueklubb døde i desember 2013. Blomster fra dommerklubben ble sendt til hans båre. Minneord til Hugo fra dommerklubben ble holdt i begravelsen av Lars og Tom.

Styret har bestått av: J.I. Våge, formann (1 år), T.Corneliussen , sekretær ( 2 år ), H.A. Fjelltun, kasserer ( 1 år ).

Sportslig utvalg: J. I. Våge, K. G. Ellefsen, T. Corneliussen.

Dommerseminar avholdt i Bergen 26/10 2013 med fire dommere, J. I. Våge, G. Hatlelid, L. Corneliussen og T. Corneliussen.

Dommerklubben har fått innvilget mer støtte fra NBF fra 2015, med kr. 1,- pr. solgte NBF ring.

Dette ble vedtatt på årsmøte NBF 2014.

Auksjon over H. A. Rasmussens duer ble avholdt i Fredrikstad. Inntekten fra denne auksjon gikk til NBF dommerklubb.

 

Følgende dommere har vært i aksjon i 2014:

- G. Hatlelid i Haugesund ( gr.9).

- J. I. Våge i Os (gr.5 og 6.)

- L. Corneliussen og T. Corneliussen i Fredrikstad (gr.7 )

- Dommere på landsutstillingen i Stavanger 2014 var: G. Hatlelid, H. A. Fjelltun og L. Corneliussen.

Dommeraspirantkurs ikke arrangert 2013-2014.

Gebyr for klubb og gruppeutstillinger kr.1000,- pr.dommer + 15,- per due.

Økonomien i NBF dommerklubb tilsier at dommeraspirantkurs kan avholdes.

Dommere til landsutstilling på Stord i 2015 : Jan Inge Våge, Ragnar Jørgensen og Tom Corneliussen.

SBU dommer : Jan Inge Våge.

 

For dommerklubben, sekretær Tom Corneliussen, Oslo 6/11 2014.