Dommerklubben fyller i 2003 tredve år. Klubben ble offisielt stiftet den 6 febr. 1973 etter atde 7 første dommere ble uteksaminert. Sensor ved prøven var Jan Rungholm fra DdB. Rungholm var sentral i opplæringen de første årene. De 7 første dommere var: Th. Meyer, Odd Lystad, K. Adriansen, A. Olsen, K. Pretorius, A. Fløysand og K. Ellefsen. Arbeidsutvalget som

Torsdag, 4 Juni 2020
18:27:06