Ingvar Kluge

Sesongen 2007 skulle vise seg å bli en knall sesong for Ingvar Kluge. Allerede i starten av sesongen viste Ingvar at han skulle bli vanskelig å slå denne sesongen.

Det startet med seier på de 4 første slippene og ble senere fulgt opp av flere, bla gruppeseier på det vanskelige Røros slippet.

 

Selv om det begynner å bli noen år siden sist Ingvar ble gruppemester har det ofte blitt nesten. Han er alltid å finne i toppen av listene så det var både fortjent og "på tide" at han klatret helt til topps.

At det til slutt viste seg at han også ble langdistansemester i NBF var allikevel en overraskelse for både Ingvar og oss andre i gruppen. Her på Vestlandet har vi ikke vært bortskjemt med

gode plasseringer til dette mesterskapet, men desto hyggeligere er det.

I tillegg til disse tre mesterskapene plasserte Ingvar seg som nr 2 til ettåringsmesterskapet i NBF, nr 4 til NM, nr 7 til Mellomdistansemesterskapet i NBF og 13 til kortdistansemesterskapet i NBF.

Ingvar har, som de fleste sikkert har sett, de tre beste hunnene i klasse 14 Essduer Hunner V/T i år, i tillegg er nr 5,8 og 14 i samme klasse også Kluge duer. 

06-11111

Due nr. 11111-06. Skal den i avl?

Det er da spesielt 11111-06 som har markert seg med plasseringene:   

26/239 Hellesøy 2/6-07

11/325 Bømlo 9/6-07

3/86 Valdres 15/6-07

9/69 Stadt 22/6-07

1/33 Røros 8/7-07 

11111-06 som jo har et ringnummer som skaper forventninger, er etter

en polsk hann som Kluge har stor tro på, moren til "nr 1" er søster til

10383-03 som ble årets hunn NBF V/T i 2004, Her kan vi vel si at godt

blod fornekter seg ikke..Som en kuriositet kan det nevnes at "Nr 1"

som ungdue brukte 8 dager på å komme seg hjem fra et 100 km slipp

fra Bømlo, her hjalp det nok å ha en avstamning som eieren hadde tro på.

Andre duer som bør fremheves er                                                                          

11160-05 : nr 2 til årets hunn NBF V/T

23/179 Bømlo 5/5-07

2/286 Bømlo 12/5-07

1/295 Hellesøy 27/5-07

10/239 Hellesøy 2/6-07

15/86 Valdres 15/6-07

Dessverre har 11160-05 forsvunnet på Stadt så den er ikke lenger på slaget, men 11094-06 som ble nr 8 til årets hunn, er fremdeles på slaget. Dette er en due der faren er etter et velkjent par her på Vestlandet, nemlig "Stenbergen paret" som kommer fra Haugesund. Moren er etter en hunn fra et av JBF avlslag (Weijnand/Tollenaers)

 

11094-06, nr 8 til årets hunn NBF V/T

32/286 Bømlo 12/5-07

15/295 Hellesøy 27/5-07

1/239 Hellesøy 2/6-07

78/325 Bømlo 9/6-07

25/86 Valdres 15/6-07

11115-06 nr 3 til årets hunn NBF V/T

32/179 Bømlo 5/5-07

4/286 Bømlo 12/5-07

49/295 Hellesøy 27/5-07

43/325 Bømlo 9/6-07

1/86 Valdres 15/6-07

11115-06 er søster til årets hunn fra 2004 som er en krysning mellom en Jørgensen due og en due innavlet på Kluges gamle stamme.

 

10151-07 kan også trekkes frem dette er en unge som har vist gode takter på årets ungdueflyvninger, dette er en due som er utelukkende av Flor Engels avstamming.

Kluge har hatt mange gode resultater med Flor Engels duer både egne innkjøp og duer via JBF og NBF avlslag. Kluge har også stor tro på disse duer videre.

 

Duene flys totalt, og de fleste duer sendes på slipp hver helg. Duene trenes i tillegg gjennom sesongen, dette for å hindre hunnene i å gå i par. Parene vises hver onsdag, da det normalt ikke er tid til dette på innsettingsdagen. Tidsklemmen på innsettingsdagen har også ført til at Ingvar dagene rundt innsetting forer duene godt om morgenen slik at de er klare dersom det blir innsetting. Avgjørelsen om innsetting tas ganske rask i JBF da hovedfokus er best mulig slippvær.

 

Kluge har de siste år drevet med vinteravl, og mener dette gir store fordeler da som ettårs egentlig kan regnes som to års sammenlignet med åringer avlet på våren/sommeren.  Alle duene flyr ute om  vinteren, duene skal ikke sove gjennom vinteren, men de får allikevel nok hvileperioder.

Duene fores før sesongen med SuperWinner for å få duene lette og fine og klar for sesongstart. Deretter legges det om og det fores med de nye Super Star Plus blandingene. Også med tilsetting av High Energy mot innsettingsdagen. Torsdagen gis det elektrolytter. Medisineringen er sparsom men det gis BS brev 1 eller 2 ganger i sesongen, men da kun en dag.

 

 kluge

Sesongen 2008 planlegges nøye gjerne sammen med Rolf T Bolme formann gr.8 og Torleif Asheim

Lørdag, 30 Mai 2020
21:54:35